รวม .NET Framework Offline Installer โปรแกรมเสริม Windows ทุกเวอร์ชั่น ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม .NET Framework Offline Installer โปรแกรมเสริม Windows ทุกเวอร์ชั่น ฟรี

net-framework-4-7-5942269

.NET Framework Offline Installer (ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก) คือแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างขึ้นโดยไมโครซอฟท์ โดยรองรับภาษาดอตเน็ตมากกว่า 40 ภาษา ซึ่งมีไลบรารีเป็นจำนวนมากสำหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการดำเนินการของโปรแกรมบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก โดยไลบรารีนั้นได้รวมถึงส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ ขั้นตอนวิธี การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

โปรแกรมที่เขียนบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก (dotNET Framework) จะทำงานบนสภาพแวดล้อมที่บริหารโดย Common Language Runtime (CLR) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก โดย CLR นั้นเตรียมสภาพแวดล้อมเสมือน ทำให้ผู้พัฒนาไม่ต้องคำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างระหว่างหน่วยประมวลผลต่างๆ และ CLR ยังให้บริการด้านกลไกระบบความปลอดภัย การบริหารหน่วยความจำ และException handling ดอตเน็ตเฟรมเวิร์กนั้นออกแบบมาเพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม

Microsoft .NET Framework นั้นยังได้เป็นส่วนประกอบในระบบปฏิบัติการวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 และวินโดวส์วิสตา ซึ่งรุ่นแรกได้ออกในปีพ.ศ. 2545 รุ่นที่สองได้ออกในปีพ.ศ. 2548 ซึ่งตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นสองนั้นได้รองรับระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์เกือบทุกรุ่น และรุ่นที่สาม ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบันได้ออกวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยได้รองรับวินโดวส์เอกซ์พี SP2 วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 SP1 และวินโดวส์วิสตา

Screenshot

microsoft-net-framework-4-8-offl-4044104

System Requirements

See .NET Framework System Requirements
File Info

Software Version : 3.5 - 4.8
File Name : (from server)
File Size : (from server)
File Type : *.exe
Server : Microsoft
Upload date : 01/09/2019
Last modified : 01/09/2019
Password : sbz

::: ASP.NET Core Runtime 7.0.0-preview.2 :::

Hosting Bundle | x64 | x86

::: .NET Desktop Runtime 7.0.0-preview.2 :::

Arm64 | x64 | x86

::: .NET Runtime 7.0.0-preview.2 :::

Arm64 | x64 | x86


::: ASP.NET Core Runtime 6.0.3 :::

Hosting Bundle | x64 | x86

::: .NET Desktop Runtime 6.0.3 :::

Arm64 | x64 | x86

::: .NET Runtime 6.0.3 :::

Arm64 | x64 | x86


::: ASP.NET Core Runtime 5.0.15 :::

Hosting Bundle | x64 | x86

::: .NET Desktop Runtime 5.0.15 :::

Arm64 | x64 | x86

::: .NET Runtime 5.0.15 :::

Arm64 | x64 | x86


4.8

4.7.2

4.7.1

4.7

4.6.2

4.6.1

4.6

4.5.2

4.5.1

4.5

4.0

3.5

รหัสแตกไฟล์คือ sbz

วิธีดาวน์โหลด | แจ้งลิ้งค์เสีย | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า

” This file is for trial/educational and non-commercial use only. “ ” If you like this software Please buy a Genuine License from the Official Website. “” ไฟล์นี้ใช้สำหรับทดลองใช้งาน/ศึกษา และไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ เท่านั้น “ ” หากคุณชอบซอฟต์แวร์นี้ โปรดซื้อลิขสิทธิ์แท้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ หรือตัวแทนจำหน่าย “

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *