Category: ซอฟต์แวร์อื่นๆ

Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

uTorrent Pro 3.5.5.46348 (Full) ถาวรไทย โปรแกรมโหลดบิท 2023

uTorrent Pro 3.5.5.46348 (Full) ถาวรไทย โปรแกรมโหลดบิท 2023 uTorrent คืออะไร uTorrent Pro 2023 คือ โปรแกรมโหลดบิท ที่มีขนาดไฟล์ของโปรแกรมที่เล็กมากๆ โดยโปรแกรม uTorrent มีลักษณะรูปแบบการรับส่งไฟล์แบบ Peer-2-Peer (P2P)…

air-explorer-pro-2-4711379-2132968-jpg
Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

Air Explorer Pro 4.0.1 (Full) จัดการ Cloud หลายเจ้าในแอปเดียว

Air Explorer Pro 4.0.1 (Full) จัดการ Cloud หลายเจ้าในแอปเดียว ดาวน์โหลด Air Explorer Pro + Portable ตัวเต็ม ถาวร โปรแกรมจัดการไฟล์บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์หลายระบบ ด้วยแอปพลิเคชันเดียว | 5…

folder-lock1-4244805-6989408-png
Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

Folder Lock 7.8.9 (Full) ฟรีถาวร โปรแกรมซ่อนไฟล์ล็อคโฟลเดอร์

Folder Lock 7.8.9 (Full) ฟรีถาวร โปรแกรมซ่อนไฟล์ล็อคโฟลเดอร์ Folder Lock คืออะไร Folder Lock 7 คือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยของไฟล์ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการล็อค ซ่อนหรือใส่รหัสไฟล์ โฟลเดอร์ ภาพและเอกสาร เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงความน่าเชื่อถือสูง…

sandboxie-plus-icon-1090044-3415152-jpg
Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

Sandboxie Plus 1.2.7 โหลดฟรี ถาวร เปิดโปรแกรมหลายจอ ตัวใหม่

Sandboxie Plus 1.2.7 โหลดฟรี ถาวร เปิดโปรแกรมหลายจอ ตัวใหม่ เกี่ยวกับ Sandboxie Plus ดาวน์โหลด Sandboxie Plus 2022 Full ตัวเต็ม ถาวร โปรแกรมสองจอ เดสก์ทอปจำลอง ใช้โปรแกรมสองจอหรือหลายจอพร้อมกัน…

sandboxie-icon-logo-1305459-9022545-png
Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

Sandboxie 5.57.7 โหลดฟรี ถาวร โปรแกรมสองจอ ใหม่ล่าสุด!

Sandboxie 5.57.7 โหลดฟรี ถาวร โปรแกรมสองจอ ใหม่ล่าสุด! เกี่ยวกับ Sandboxie ดาวน์โหลด Sandboxie 2022 ตัวเต็ม 32bit 63bit Full โปรแกรม 2 จอ เดสก์ทอปจำลอง ใช้โปรแกรมสองจอหรือหลายจอพร้อมกัน…

arcgis-desktop-10-3-1-8576368-5199229-jpg
Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

ArcGIS Desktop 10.9.2 Extensions ฟรีถาวร พร้อมวิธีลงง่าย

ArcGIS Desktop 10.9.2 (Full) + Extensions ฟรีถาวร พร้อมวิธีลงง่าย ArcGIS Desktop คืออะไร โปรแกรม ESRI ArcGIS 2023 คือชุดโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งใช้ในการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน…

mobiledit-forensic-express-icon-8117064-2267834-jpg
Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

MOBILedit Forensic 7.4.1 โปรแกรมดูดข้อมูลจากโทรศัพท์

MOBILedit Forensic 7.4.1 (Full) โปรแกรมดูดข้อมูลจากโทรศัพท์ ดาวน์โหลด MOBILedit Forensic Express Pro 7.4.1.21502 (x64) โปรแกรมดึงข้อมูล ดูดข้อมูล และวิเคราะห์ ตรวจสอบหลักฐานในโทรศัพท์ ฟรี | 285 MB…

unlocker1-1787425-6457866-png
Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

โหลด Unlocker 1.9.2 [Full] โปรแกรมลบไฟล์ที่ลบไม่ได้ (ตัวใหม่+วิธีใช้งาน)

โหลด Unlocker 1.9.2 [Full] โปรแกรมลบไฟล์ที่ลบไม่ได้ (ตัวใหม่+วิธีใช้งาน) โหลดโปรแกรม Unlocker 1.9.2 ล่าสุด 64bit 32bit โปรแกรมลบไฟล์ที่ลบไม่ออก Unlocker คือโปรแกรมลบไฟล์ที่ลบไม่ได้ หรือโฟลเดอร์ที่ไม่สามารถลบได้ด้วยวิธีการปกติ เนื่องมาจากไฟล์นั้นอาจถูกเรียกใช้งานอยู่โดยโปรแกรมอื่นในขณะนั้น แม้ว่าเราจะปิดโปรแกรมนั้น หรือไฟล์นั้น ๆ…

easy duplicate finder crack
Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

Easy Duplicate Finder 7.18.0.36 โหลดฟรี ตัวเต็ม ลบไฟล์ซ้ำในเครื่อง

Easy Duplicate Finder 7.18.0.36 โหลดฟรี ตัวเต็ม ลบไฟล์ซ้ำในเครื่อง Easy Duplicate Finder คืออะไร Easy Duplicate Finder คือโปรแกรมที่จะช่วยให้เราสามารถค้นหาชื่อไฟล์ที่มันซ้ำกัน ที่เกิดจาการโหลด หรือบันทึกมาก็ตาม จะช่วยค้นหาและลบ ตามเงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้ ใครที่มีฮาร์ดไดร์ฟหลาย…

7 zip full crack download
Posted in ซอฟต์แวร์อื่นๆ

7-Zip Crack 22.01 ดาวน์โหลดฟรีขั้นสุดท้าย

7-Zip 22.01 Final โหลดฟรี ภาษาไทย + วิธีใช้ บีบไฟล์แตกไฟล์ 7z เกี่ยวกับ 7-Zip ดาวน์โหลด 7-Zip Crack 2023 x86/x64 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ฟรี บีบอัดไฟล์ แยกไฟล์ 7z,…