Category: Microsoft Windows

windows10-20h2-1-3018690-9557176-jpg
Posted in Microsoft Windows

Windows 10 20H2 Pro (Full) ตัวเต็ม 2021 x64 ISO + Office2019

Windows 10 20H2 Pro (Full) ตัวเต็ม 2021 x64 ISO + Office2019 ดาวน์โหลด Windows 10 Pro 20H2 Activated 64-bit Build 19042.985…

windows 10 turbo v8 creators gamer edition 64 bits
Posted in Microsoft Windows

Windows 10 Gamer Edition Pro 21H1 สำหรับเกม 2021 ฟรี

Windows 10 Gamer Edition Pro 21H1 [Full] สําหรับเล่นเกม 2021 ฟรี Windows 10 Gamer Edition Pro Theme คือวินโดวส์ปรับแต่ง มีการแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มประสิทธิภาพ…

Posted in Microsoft Windows

Microsoft Malicious Software Removal Tool 5.102 โปรแกรมสแกนไวรัส

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Malicious Software Removal Tool 5.102 โปรแกรมสแกนไวรัส ใช้ง่าย ไม่ต้องติดตั้ง ฟรี Microsoft Malicious Software Removal Tool เป็นโปรแกรมสแกนไวรัส ฆ่าไวรัสในเครื่อง ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้งลงเครื่อง…

Posted in Microsoft Windows

Microsoft Project 2016 Professional SP1 English โปรแกรมจัดการโครงการ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Project 2013 Professional SP1 English โปรแกรมจัดการโครงการ ฟรี Microsoft Project 2013 Pro เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการโครงการ สามารถจัดการได้ตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงขั้นหลายโครงการพร้อมกัน เพื่อติดตามงานและสถานะของโครงการ ว่าสถานะโดยรวมเป็นอย่างไร คุณสามารถรู้ได้ทันทีว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร โปรแกรม…

2-22-2337330
Posted in Microsoft Windows

Microsoft Project 2010 Professional (English) โปรแกรมจัดการโครงการ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Project 2010 Professional (English) โปรแกรมจัดการโครงการ ฟรี Microsoft Project 2010 Pro เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการโครงการ สามารถจัดการได้ตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงขั้นหลายโครงการพร้อมกัน เพื่อติดตามงานและสถานะของโครงการ ว่าสถานะโดยรวมเป็นอย่างไร คุณสามารถรู้ได้ทันทีว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร โปรแกรม MS…

1-12-7720527
Posted in Microsoft Windows

Microsoft Project 2007 Professional (English) โปรแกรมจัดการโครงการ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Project 2007 Professional (English) โปรแกรมจัดการโครงการ ฟรี Microsoft Project 2007 Pro เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการโครงการ สามารถจัดการได้ตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงขั้นหลายโครงการพร้อมกัน เพื่อติดตามงานและสถานะของโครงการ ว่าสถานะโดยรวมเป็นอย่างไร คุณสามารถรู้ได้ทันทีว่าแผนงานต่างๆ นั้นจะเสร็จเมื่อใด หรือต้องการเทียบระหว่างแผนงานที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร โปรแกรม MS…

2017-04-19_13-24-15-7683155
Posted in Microsoft Windows

Microsoft Visio 2016 Professional (English) x64 โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Visio 2016 Professional (English) x64 โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี Microsoft Visio 2016 Pro Full Version เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟฟิกและแผนภูมิ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้องใช้กราฟฟิก แผนภูมิ แผนผัง และตารางต่างๆ…

2017-04-19_11-52-53-4227016
Posted in Microsoft Windows

Microsoft Visio 2013 Professional (English) โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Visio 2013 Professional (English) โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี Microsoft Visio 2013 Pro เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟฟิกและแผนภูมิ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้องใช้กราฟฟิก แผนภูมิ แผนผัง และตารางต่างๆ ในการนำเสนองาน โปรแกรม Visio เป็นเครื่องมือเสริมการทำงานของ Microsoft Office ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิ…

Posted in Microsoft Windows

Microsoft Visio 2010 Premium โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Visio 2010 Premium โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี Microsoft Visio 2010 Premium เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟฟิกและแผนภูมิ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้องใช้กราฟฟิก แผนภูมิ แผนผัง และตารางต่างๆ ในการนำเสนองาน โปรแกรม Visio เป็นเครื่องมือเสริมการทำงานของ Microsoft Office ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิ แผนผัง…

2017-04-19_11-28-40-6718057
Posted in Microsoft Windows

Microsoft Visio 2007 Professional (English) โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Visio 2007 Professional (English) โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี Microsoft Visio 2007 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟฟิกและแผนภูมิ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้องใช้กราฟฟิก แผนภูมิ แผนผัง และตารางต่างๆ ในการนำเสนองาน โปรแกรม Visio เป็นเครื่องมือเสริมการทำงานของ Microsoft Office ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิ แผนผัง…