Disclaimer

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ MAWTOLOAD

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Mawtoload ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างทั่วไป ทางเราขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าการใช้บริการและเข้าชมเว็บไซต์ Mawtoload ได้รับการบังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ โปรดอ่านข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดและตระหนักถึงการติดตามข้อกำหนดทั้งหมดก่อนที่จะใช้บริการของเรา การใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

  1. ข้อมูลและเนื้อหา: เว็บไซต์ Mawtoload มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ข้อมูลที่รวบรวมและเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้มีเพียงเป็นวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ทางเราไม่รับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วนของข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ต้องใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมตามสภาพการใช้งานและความต้องการของตนเอง
  2. การดาวน์โหลดและการใช้ซอฟต์แวร์: เว็บไซต์ Mawtoload อาจให้บริการซอฟต์แวร์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ โปรดทราบว่าการดาวน์โหลดและการใช้งานซอฟต์แวร์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุโดยผู้พัฒนาและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ทางเราไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้
  3. การรับประกันและความรับผิดชอบ: เว็บไซต์ Mawtoload ไม่รับประกันความเสถียรและความไม่มีข้อบกพร่องของบริการที่เราให้บริการ ทางเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่มีอยู่ในสถานที่ของตนเอง
  4. การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก: เว็บไซต์ Mawtoload อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ควบคุมโดยเรา การเข้าชมเว็บไซต์ภายนอกจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้น ๆ ทางเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและการดำเนินการของเว็บไซต์ภายนอก
  5. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข: เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้านี้เมื่อมีความจำเป็น การใช้บริการของเราหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเวลานั้น

ขอให้ท่านทราบว่า Mawtoload ไม่ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา ควรปรึกษากับนิติกรที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับในสถานที่ของท่าน

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นหรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของเรา คุณควรหยุดใช้บริการและออกจากเว็บไซต์ Mawtoload ทันที

ขอบคุณที่ใช้บริการของเราและขอให้ท่านมีประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้และใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บไซต์ Mawtoload ของเรา