Category: Microsoft Windows

Posted in Microsoft Windows

Microsoft Visio 2010 Premium โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Visio 2010 Premium โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี Microsoft Visio 2010 Premium เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟฟิกและแผนภูมิ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้องใช้กราฟฟิก แผนภูมิ แผนผัง และตารางต่างๆ ในการนำเสนองาน โปรแกรม Visio เป็นเครื่องมือเสริมการทำงานของ Microsoft Office ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิ แผนผัง…

2017-04-19_11-28-40-6718057
Posted in Microsoft Windows

Microsoft Visio 2007 Professional (English) โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Visio 2007 Professional (English) โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี Microsoft Visio 2007 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟฟิกและแผนภูมิ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้องใช้กราฟฟิก แผนภูมิ แผนผัง และตารางต่างๆ ในการนำเสนองาน โปรแกรม Visio เป็นเครื่องมือเสริมการทำงานของ Microsoft Office ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิ แผนผัง…

2017-04-19_10-22-40-1849946
Posted in Microsoft Windows

Microsoft Visio 2003 Professional (English) โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี

ดาวน์โหลด โปรแกรม Microsoft Visio 2003 Professional (English) โปรแกรมออกแบบแผนภูมิ ฟรี Microsoft Visio 2003 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟฟิกและแผนภูมิ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรที่ต้องใช้กราฟฟิก แผนภูมิ แผนผัง และตารางต่างๆ ในการนำเสนองาน โปรแกรม Visio เป็นเครื่องมือเสริมการทำงานของ Microsoft Office ในการช่วยให้สร้างแผนภูมิ แผนผัง…

visual-studio-2019-logo-5770566-2061494-png
Posted in Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio 2019 [Full] โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ล่าสุด

ดาวน์โหลด Microsoft Visual Studio Enterprise 2019 16.4.2 (Build 16.4.29613.14) ตัวเต็ม โปรแกรมสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่นล่าสุด | 26 GB Microsoft Visual Studio 2019 คือ…

visio-2013-9345807-6900066-png
Posted in Microsoft Windows

Visio 2013 แบบเต็ม 32/64 บิต Google Drive + Fshare

Visio 2013 แบบเต็ม 32/64 บิต Google Drive + Fshare Microsoft visio 2013 เป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมสำนักงานของ Microsoft ที่เปิดตัวโดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ในการวาดไดอะแกรม เช่น ไดอะแกรมลูกบาศก์ แผนที่ความคิด ไดอะแกรมโฟลว์อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ. ซอฟต์แวร์นี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสนับสนุนการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด…

win-xp2-5838634-8412382-jpg
Posted in Microsoft Windows

Windows XP SP3 Original [Full] โหลดแผ่นแท้ 2021 ไฟล์เดียว

Windows XP SP3 Original [Full] โหลดแผ่นแท้ 2021 ไฟล์เดียว ดาวน์โหลด Windows XP Pro SP3 ISO May 2021 ไฟล์เดียว (x86)ไม่ต้องใช้ Product Key…

is-windows-10-october-2018-update-ready-for-the-public-launch-522904-4-1260952-9689556-jpg
Posted in Microsoft Windows

Windows 10 Pro v1809 [Full] ตัวเต็ม 64bit ISO 2021 ไฟล์เดียว

Windows 10 Pro v1809 [Full] ตัวเต็ม 64bit ISO 2021 ไฟล์เดียว ดาวน์โหลด Windows 10 X64 RS5 Pro VL ESD en-US JAN…

image15-4008433-1578825-png
Posted in Microsoft Windows

Windows 10 Enterprise 20H2 [Full] X64 ตัวเต็มไฟล์เดียว 2021

Windows 10 Enterprise 20H2 [Full] X64 ตัวเต็มไฟล์เดียว 2021 ดาวน์โหลด Windows 10 X64 20H2 Enterprise ESD en-US JAN 2021 Version 20H2…

windows10-v2004-9411586-4091828-jpg
Posted in Microsoft Windows

Windows 10 2004 Pro [Full] ตัวเต็ม 2021 64bit ISO + Office2019

Windows 10 2004 Pro [Full] ตัวเต็ม 2021 64bit ISO + Office2019 ดาวน์โหลด Windows 10 2004 Pro VL X64 20H1 Build…

windows-server-2008-r2-sp1-logo-9888438-4530655-jpg
Posted in Microsoft Windows

Windows Server 2008 R2 SP1 [Full] X64 ตัวเต็ม ISO ใหม่ 2021

Windows Server 2008 R2 SP1 [Full] X64 ตัวเต็ม ISO ใหม่ 2021 ดาวน์โหลด Windows Server 2008 R2 SP1 X64 ESD en-US…