Category: Desktop Manager

Posted in Desktop Manager

Remote Desktop Manager 2022.2.21 จัดการ Remote Desktop

ดาวน์โหลด โปรแกรม Remote Desktop Manager Enterprise 2022.2.21 (x64) โปรแกรมจัดการการเชื่อมต่อระยะไกล ฟรี Remote Desktop Manager (RDM) เป็นโปรแกรมจัดการการเชื่อมต่อระยะไกล รวมศูนย์การเชื่อมต่อระยะไกลทั้งหมดไว้บนแพลตฟอร์มเดียว แชร์อย่างปลอดภัยระหว่างผู้ใช้และทีม ด้วยการรองรับเทคโนโลยีแบบบูรณาการนับร้อย รวมถึงโปรโตคอลและ VPN ที่หลากหลาย…

Posted in Desktop Manager

Stardock Fences 4.0.7.2 โปรแกรมจัดระเบียบหน้าจอ Desktop

ดาวน์โหลด โปรแกรม Stardock Fences 4.0.7.2 (x64) โปรแกรมจัดระเบียบหน้าจอ Desktop ฟรี Stardock Fences เป็นโปรแกรมจัดระเบียบหน้าจอ Desktop ช่วยจัดระเบียบไอคอนบนเดสก์ท็อป จัดกลุ่มโฟลเดอร์ ไฟล์เอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ช่วยคุณจัดระเบียบพีซีของคุณโดยการจัดกลุ่มโฟลเดอร์และไอคอนของคุณโดยอัตโนมัติในพื้นที่ shaded ที่ปรับขนาดได้บนเดสก์ท็อป พร้อมคุณลักษณะการปรับแต่งมากมาย…

Posted in Desktop Manager

NXPowerLite Desktop 9.1.7 โปรแกรมย่อขนาดไฟล์เอกสาร

ดาวน์โหลด โปรแกรม NXPowerLite Desktop 9.1.7 (x64) โปรแกรมย่อขนาดไฟล์เอกสาร PDF, Word, Excel, JPG และอื่นๆ ฟรี NXPowerLite Desktop เป็นโปรแกรมบีบอัดไฟล์ ย่อขนาดไฟล์ ช่วยลดขนาดไฟล์ PDF, PowerPoint, Word,…

00-d5f4g-9119955-1558963-jpg
Posted in Desktop Manager

Remote Desktop Manager 2022.2.21 จัดการ Remote Desktop

ดาวน์โหลด โปรแกรม Remote Desktop Manager Enterprise 2022.2.21 (x64) โปรแกรมจัดการการเชื่อมต่อระยะไกล ฟรี Remote Desktop Manager (RDM) เป็นโปรแกรมจัดการการเชื่อมต่อระยะไกล รวมศูนย์การเชื่อมต่อระยะไกลทั้งหมดไว้บนแพลตฟอร์มเดียว แชร์อย่างปลอดภัยระหว่างผู้ใช้และทีม ด้วยการรองรับเทคโนโลยีแบบบูรณาการนับร้อย รวมถึงโปรโตคอลและ VPN…