Category: ดูรูปภาพ

faststone-image-viewer-logo-3674746-8288641-jpg
Posted in ดูรูปภาพ

FastStone Image Viewer 7.7 (Full) ถาวร ดูไฟล์รูปภาพในเครื่อง

FastStone Image Viewer 7.7 (Full) ถาวร ดูไฟล์รูปภาพในเครื่อง FastStone Image Viewer คือ FastStone Image Viewer มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย รวมถึงการดูภาพ การจัดการ การเปรียบเทียบ การลบตาแดง การส่งอีเมล…

picasa-1-1-9971597-9490295-jpg
Posted in ดูรูปภาพ

Picasa 3.9 ภาษาไทย โปรแกรมตกแต่งรูป ดูไฟล์รูปภาพในเครื่อง ฟรี

Picasa 3.9 ภาษาไทย โปรแกรมตกแต่งรูป ดูไฟล์รูปภาพในเครื่อง ฟรี Picasa คือ Picasa โปรแกรมจัดการ ตกแต่ง แก้ไข ดูภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีความสามารถหลากหลาย เช่น ครอปภาพ ปรับขนาดภาพ เป็นต้น สามารถรองรับได้หลายฟอร์แมต เช่น…

photostudiopro2021-1-1-1-3732387-6510518-jpg
Posted in ดูรูปภาพ

ACDSee Pro 2022 v15.1.1 (Full) ถาวร โปรแกรมแต่งรูป ดูไฟล์รูปภาพ

ACDSee Pro 2022 v15.1.1 (Full) ถาวร โปรแกรมแต่งรูป ดูไฟล์รูปภาพ ACDSee Pro คือ ACDSee Pro โปรแกรมจัดการ ตกแต่ง และดูรูปภาพชื่อดัง เป็นโปรแกรมที่ได้รับนิยมมากที่สุดอีกตัวนึง มีลูกเล่นหลากหลาย โปรแกรมใช้งานง่าย สวย…

photostudioultimate2021-1-1-1-8119191-3545758-jpg
Posted in ดูรูปภาพ

ACDSee Ultimate 2022 v15.1.1 (Full) ถาวร แต่งรูป/ดูไฟล์รูปในเครื่อง

ACDSee Ultimate 2022 v15.1.1 (Full) ถาวร แต่งรูป/ดูไฟล์รูปในเครื่อง   ACDSee Ultimate คือ โปรแกรมจัดการ ตกแต่ง และดูรูปภาพชื่อดัง เป็นโปรแกรมที่ได้รับนิยมมากที่สุดอีกตัวนึง มีลูกเล่นหลากหลาย โปรแกรมใช้งานง่าย สวย และประสิทธิภาพการทำงานสูง โดยมีความเร็วในการเปิดไฟล์ภาพที่ดีมาก…

irfanview-logo-1-4485882-1243371-jpg
Posted in ดูรูปภาพ

IrfanView 4.60 Commercial (Full) ถาวร โปรแกรมดูไฟล์รูปภาพ

IrfanView 4.60 Commercial (Full) ถาวร โปรแกรมดูไฟล์รูปภาพ IrfanView คือ IrfanView โปรแกรมดูรูปภาพ มีปลั๊กอินเสริม ใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและมีประสิทธิภาพสำหรับมืออาชีพ มีคุณสมบัติที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมดูรูภาพอื่น ๆ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมดูรูปภาพบน Windows เป็นโปรแกรมแรกที่รองรับ GIF (ภาพเคลื่อนไหว) หนึ่งในโปรแกรมดูรูปภาพแรก…